MarkoBus to firma założona przez Marka Obuchowicza. Markowe Przewozy – to połączenie imienia oraz wysokiej jakości świadczonych usług, zarówno w obszarze przewozów jak i serwisu pojazdów w MarkoBus Serwis.

Od początku działalności stawiamy na jakość. Zrozumieliśmy już dawno, że wysoka jakość jest droga tylko pozornie. W dłuższej perspektywie wysokiej jakości produkt lub usługa okazuje się być tańsza. Tej zasadzie chołdujemy przy zakupie pojazdów do obsługi przewozów, oraz przy montażu części zamiennych w MarkoBus Serwis. Nasza historia i rozwój potwierdza słuszność takiego sposobu myślenia.

Ważnym elementem firmy jest rodzina. We współtworzeniu firmy od 2010 czynnie uczestniczy Artur Obuchowicz ( http://www.goldenline.pl/artur-obuchowicz ) , odpowiedzialny za marketing, inwestycje, rozwój. Tomasz Obuchowicz odpowiedzialny za IT. Cześć pracowników, związana jest z nami prawie od początku istnienia firmy.

2011-09-09

MarkoBus Serwis otwiera si? na zewn?trz!!!

Rozpoczynamy wielk? akcj? przegl?dów serwisowych pojazdów firm, które zdecydowa?y si? na wspó?prac? z MarkoBus Serwis. W transporcie weekend to czas postaoju i odpoczynku ... nie dla mechaników i zaopatrzeniowców MarkoBus Serwis, my pracujemy ?eby w poniedzia?ek auta mog?y pojecha? w tras?

Historia

MarkoBłysk

B2Gether

Aktualności

openo.plzydor.pl